Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Orkut Timescape™

Orkut Timescape™

Phát triển bởi Sony Mobile Communications

Nhập khẩu bởi vvvvRainDropsvvvv

MIEN PHI

Orkut Timescape™ Orkut Timescape™ Orkut Timescape™

Mô tả

Orkut helps you meet new friends and maintain existing relationships The Orkut Timescape ™ Extension delivers your latest Orkut activity directly into the Timescape™ application on your Sony Ericsson Xperia ™ 2011 and later phone. Activate the Extension from the Timescape ™ Settings menu, by selecting Services. Please ensure your phone is running the latest software version.
Orkut helps you meet new friends and maintain existing relationships The Orkut Timescape ™ Extension delivers your latest Orkut activity directly into the Timescape™ application on your Sony Ericsson Xperia ™ 2011 and later phone. Activate the Extension from the Timescape ™ Settings menu, by selecting Services. Please ensure your phone is running the latest software version.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Ballet Makeover Salon
Sup
Zombies, Run! (Miễn Phí)
復仇鳥
Jet Stunt 3D (Pro)
doo Document & Scanner App

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây