Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Talking Tom Cat Free

Tốt
Talking Tom Cat Free

Phát triển bởi Outfit7

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free Talking Tom Cat Free

Mô tả

Tom is your pet cat, that responds to your touch and repeats everything you say with a funny voice. You can pet him, poke him or grab his tail. Record your own videos of Tom, save them to your library, share them on YouTube & Facebook or send them by email. ★★★ HOW TO PLAY ★★★
✔ Talk to Tom and he will repeat everything you say with a funny voice.
✔ Pet him to make him purr.
✔ Poke his head, belly or feet.
✔ Grab his tail.
✔ Pour a glass of milk for him.
✔ Make Tom scratch the screen.
✔ Make Tom play the cymbals, fart, throw a cake at the screen or try to eat Larry.
✔ Record and share videos on YouTube, Facebook or send them by email or MMS. Enjoy hours of fun and laughter with Tom. END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ANDROID:
http://outfit7.com/eula-android/
Tom is your pet cat, that responds to your touch and repeats everything you say with a funny voice. You can pet him, poke him or grab his tail. Record your own videos of Tom, save them to your library, share them on YouTube & Facebook or send them by email. ★★★ HOW TO PLAY ★★★
✔ Talk to Tom and he will repeat everything you say with a funny voice.
✔ Pet him to make him purr.
✔ Poke his head, belly or feet.
✔ Grab his tail.
✔ Pour a glass of milk for him.
✔ Make Tom scratch the screen.
✔ Make Tom play the cymbals, fart, throw a cake at the screen or try to eat Larry.
✔ Record and share videos on YouTube, Facebook or send them by email or MMS. Enjoy hours of fun and laughter with Tom. END-USER LICENSE AGREEMENT FOR ANDROID:
http://outfit7.com/eula-android/
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Hình ảnh Essentials
Roses Hình nền sống
Mexico Tv Online HD
Whiter lith
Insect Killer Tap Smash free
PingTank for Messenger

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây