Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Zombie Killer

Zombie Killer

Phát triển bởi Android Games

Nhập khẩu bởi edwinjose_j

MIEN PHI

Zombie Killer Zombie Killer Zombie Killer

Mô tả

Magic bullets versus zombies! A fun and addictive game where you use magic bullets to kill zombies. What is so magical about these bullets is that they behave like guided missiles. Yes, you can control their movement and even bend at right angles in order to hit a zombie. This game will keep you engaged for hours with pure fun. Play Zombie Killer today. App2SD supported. Tablet ready.
Magic bullets versus zombies! A fun and addictive game where you use magic bullets to kill zombies. What is so magical about these bullets is that they behave like guided missiles. Yes, you can control their movement and even bend at right angles in order to hit a zombie. This game will keep you engaged for hours with pure fun. Play Zombie Killer today. App2SD supported. Tablet ready.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

復仇鳥
Jet Stunt 3D (Pro)
Offroad Cực City
Drag Tòr chơi Trò chơi 3D
Line Tòr chơi
Plane Finder 3D

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây