Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Zombie Killer

Zombie Killer

Phát triển bởi Android Games

Nhập khẩu bởi edwinjose_j

MIEN PHI

Zombie Killer Zombie Killer Zombie Killer

Mô tả

Magic bullets versus zombies! A fun and addictive game where you use magic bullets to kill zombies. What is so magical about these bullets is that they behave like guided missiles. Yes, you can control their movement and even bend at right angles in order to hit a zombie. This game will keep you engaged for hours with pure fun. Play Zombie Killer today. App2SD supported. Tablet ready.
Magic bullets versus zombies! A fun and addictive game where you use magic bullets to kill zombies. What is so magical about these bullets is that they behave like guided missiles. Yes, you can control their movement and even bend at right angles in order to hit a zombie. This game will keep you engaged for hours with pure fun. Play Zombie Killer today. App2SD supported. Tablet ready.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Bubble Shooter HD
Star Trek ® - Wrath of Gems
酷我音乐播放器HD
The 7th Guest: Remastered
Bubble Sniper Atlantis
HD Camera Pro-360,effect,Timer

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây