Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

MediaPlus Music Player

MediaPlus Music Player

Phát triển bởi u1aryz

Nhập khẩu bởi meowcute93

MIEN PHI

MediaPlus Music Player MediaPlus Music Player MediaPlus Music Player MediaPlus Music Player MediaPlus Music Player

Mô tả

MediaPlus is simple and lite music player. You can choose the color of the widget to suit your background. *About support for music format Different music formats supported by the terminal, please contact your device manufacturer. *About album artwork The picture which exists in a music data and the same directory is recognized as album artwork. *About widget The widget cannot be used to move the application to external media(eg. SD Card). Tested devices(Nexus S, Nexus One)
MediaPlus is simple and lite music player. You can choose the color of the widget to suit your background. *About support for music format Different music formats supported by the terminal, please contact your device manufacturer. *About album artwork The picture which exists in a music data and the same directory is recognized as album artwork. *About widget The widget cannot be used to move the application to external media(eg. SD Card). Tested devices(Nexus S, Nexus One)
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Bubble Shooter HD
Ballet Makeover Salon
Zombies, Run! (Miễn Phí)
酷我音乐播放器HD
doo Document & Scanner App
World Radio FM + Nhạc Record

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây