Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Save The Bird

Save The Bird

Phát triển bởi roidstudio

Nhập khẩu bởi _KenZo_

MIEN PHI

Save The Bird Save The Bird

Mô tả

Save the Bird ***Tap the screen to shoot*** ***Target is let the apple besides the bird*** One of the best Android action game, full of intellectual challenge. Dish out the red or yellow apples to feed the starving birds, Use the catapult to toss the apples to the stuck birds, after the birds have the apples, they have the energe again, then can fly away. The game is look like angry bird, but it has so much different, you don't need to hit the bird, just feed them and save them. 12032222
Save the Bird ***Tap the screen to shoot*** ***Target is let the apple besides the bird*** One of the best Android action game, full of intellectual challenge. Dish out the red or yellow apples to feed the starving birds, Use the catapult to toss the apples to the stuck birds, after the birds have the apples, they have the energe again, then can fly away. The game is look like angry bird, but it has so much different, you don't need to hit the bird, just feed them and save them. 12032222
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Warframe Utility
酷我音乐播放器HD
Giáng sinh Countdown LWP (PRO)
doo Document & Scanner App
Line Tòr chơi
Plane Finder 3D

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây