Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Google TV Remote

Google TV Remote

Phát triển bởi Google Inc.

Nhập khẩu bởi kiepura1964

MIEN PHI

Google TV Remote Google TV Remote Google TV Remote Google TV Remote

Mô tả

Use your Android device as a Google TV remote! You can also send videos and web pages to the TV, and even use your own voice to search for content.
To get started, connect your Android device to the same network as your Google TV.
Use your Android device as a Google TV remote! You can also send videos and web pages to the TV, and even use your own voice to search for content.
To get started, connect your Android device to the same network as your Google TV.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Magnetic balls bubble shoot
Ballet Makeover Salon
Sup
Zombies, Run! (Miễn Phí)
酷我音乐播放器HD
Bubble Sniper Atlantis

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây