Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

S2E (simple2ext)

S2E (simple2ext)

Phát triển bởi OlegKrikun

Nhập khẩu bởi monkeyfly

MIEN PHI

S2E (simple2ext) S2E (simple2ext) S2E (simple2ext)

Mô tả

S2E (simple2ext) works only with CyanogenMod7! ONLY USE AT YOUR OWN RISK! BEFORE USING MAKE A FULL BACKUP, THE APPLICATION CAN HARM YOUR DEVICE. The application install a script, that allows you to move applications, data and some cache in sd-ext partition and back. In application can specify what needs to be moved. Support moving to sd-ext: 1. App and Private app 2. Applications data 3. Dalvik and download cache Support mounting sd-ext as ext4 How to Import (переезд с Darktremor): 1. Полная резервная копия 2. Ставим S2E, заходим в настройки, проставляем галку ext4 и жмём Импорт 3. Прошиваем CM7 заново (вайп не нужен) How to Import (move from Darktremor): 1. Full backup 2. Install S2E, go to settings, check ext4 and click Import 3. Reflash CM7 again (wipe is not needed) Moving Applications data (/data/data) to sd-ext - Lower performance!!! Translated to: English, Russian, Spanish, Portuguese More info: http://s2e.krikun.ru/ Tags: app2sd, sd-ext, cyanogen, cm, cyanogenmod, cyanogenmod7, cm7, mount
S2E (simple2ext) works only with CyanogenMod7! ONLY USE AT YOUR OWN RISK! BEFORE USING MAKE A FULL BACKUP, THE APPLICATION CAN HARM YOUR DEVICE. The application install a script, that allows you to move applications, data and some cache in sd-ext partition and back. In application can specify what needs to be moved. Support moving to sd-ext: 1. App and Private app 2. Applications data 3. Dalvik and download cache Support mounting sd-ext as ext4 How to Import (переезд с Darktremor): 1. Полная резервная копия 2. Ставим S2E, заходим в настройки, проставляем галку ext4 и жмём Импорт 3. Прошиваем CM7 заново (вайп не нужен) How to Import (move from Darktremor): 1. Full backup 2. Install S2E, go to settings, check ext4 and click Import 3. Reflash CM7 again (wipe is not needed) Moving Applications data (/data/data) to sd-ext - Lower performance!!! Translated to: English, Russian, Spanish, Portuguese More info: http://s2e.krikun.ru/ Tags: app2sd, sd-ext, cyanogen, cm, cyanogenmod, cyanogenmod7, cm7, mount
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Star Trek ® - Wrath of Gems
Zombies, Run! (Miễn Phí)
復仇鳥
酷我音乐播放器HD
The 7th Guest: Remastered
Bubble Sniper Atlantis

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây