Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

I Must Run! FREE

I Must Run! FREE

Phát triển bởi Gamelion Studios

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

I Must Run! FREE I Must Run! FREE I Must Run! FREE I Must Run! FREE I Must Run! FREE I Must Run! FREE

Mô tả

You have only 24 hours. You must run! I Must Run! is a skill-based action running game. Jump over gaps in prison buildings, run through an underground station and test your reflexes in a deadly run over construction yard cranes. Reach the city centre and save your wife. Remember, you have only 24 hours. You must run! Ad-free version is available on Android Market. ----------------------- XPERIA PLAY OPTIMIZED! TESTED ON: Nexus One, Motorola Droid / Milestone, Acer Liquid, Xperia Play, HTC Desire, HTC Desire HD, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy SII, Motorola Xoom, LG Optimus 2X If you experience problems on your device, please write e-mail to us or use "Need help with a game?" link on our webpage. We will do our best to help you in resolving them. Leaving only a comment won't help much in problems solving.
You have only 24 hours. You must run! I Must Run! is a skill-based action running game. Jump over gaps in prison buildings, run through an underground station and test your reflexes in a deadly run over construction yard cranes. Reach the city centre and save your wife. Remember, you have only 24 hours. You must run! Ad-free version is available on Android Market. ----------------------- XPERIA PLAY OPTIMIZED! TESTED ON: Nexus One, Motorola Droid / Milestone, Acer Liquid, Xperia Play, HTC Desire, HTC Desire HD, Samsung Galaxy S, Samsung Galaxy Tab, Samsung Galaxy SII, Motorola Xoom, LG Optimus 2X If you experience problems on your device, please write e-mail to us or use "Need help with a game?" link on our webpage. We will do our best to help you in resolving them. Leaving only a comment won't help much in problems solving.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Magnetic balls bubble shoot
Star Trek ® - Wrath of Gems
Sup
Bubble Sniper Atlantis
doo Document & Scanner App
Offroad Cực City

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây