Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Voice Search

Voice Search

Phát triển bởi Google Inc.

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

Voice Search Voice Search

Mô tả

Quickly search your phone, the web, and nearby locations by speaking, instead of typing. Call your contacts, get directions, and control your phone with Voice Actions. Note: Voice Actions is only available in US English for now.
Quickly search your phone, the web, and nearby locations by speaking, instead of typing. Call your contacts, get directions, and control your phone with Voice Actions. Note: Voice Actions is only available in US English for now.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

ERGO
吃得明白
Screen Lock Bypass Pro
Wave Launcher
Bubble Cloud Widgets + Wear
Hodor Calculator

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây