Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Russian Roulette

Russian Roulette

Phát triển bởi Peekabui

Nhập khẩu bởi __Naz__

MIEN PHI

Russian Roulette Russian Roulette

Mô tả

Play Russian Roulette! Hands down the best Russian Roulette App--see our reviews! Load a bullet or two into the chamber, cock the hammer, spin the cylinder, and pull the trigger!! Decide who pays for drinks or settle a dispute! Features: -Fully functional revolver with all the moving parts -Load bullets into any chamber -Pull back the hammer and spin the cylinder -Fully animated recoil and muzzle blast! -Highest quality graphics and realistic sound! Are you feeling lucky? Download today for FREE and enjoy!
Play Russian Roulette! Hands down the best Russian Roulette App--see our reviews! Load a bullet or two into the chamber, cock the hammer, spin the cylinder, and pull the trigger!! Decide who pays for drinks or settle a dispute! Features: -Fully functional revolver with all the moving parts -Load bullets into any chamber -Pull back the hammer and spin the cylinder -Fully animated recoil and muzzle blast! -Highest quality graphics and realistic sound! Are you feeling lucky? Download today for FREE and enjoy!
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Bubble Shooter HD
Star Trek ® - Wrath of Gems
Ballet Makeover Salon
Giáng sinh Countdown LWP (PRO)
Bubble Sniper Atlantis
Jet Stunt 3D (Pro)

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây