Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

HQ Video SIP/IMS client (VoIP)

HQ Video SIP/IMS client (VoIP)

Phát triển bởi Diop Mamadou

Nhập khẩu bởi farhad707070

MIEN PHI

HQ Video SIP/IMS client (VoIP) HQ Video SIP/IMS client (VoIP) HQ Video SIP/IMS client (VoIP)

Mô tả

High Quality Video SIP/IMS client (VoIP) for Android Bring the same Apple's FaceTime features to Android devices - Audio: AMR-NB, PCMA, PCMU, SPEEX-NB and GSM - Video: H264, MP4V-ES, Theora, H263 and H263-1998 ===IMPORTANT: NOT FOR NEWBIES (please don't download)=== FOR DEVELOPERS: MAKE FACE TO FACE CHAT WITH iPhone4 USING iDoubs (http://tinyurl.com/3a2s4n3) Quick Start: http://tinyurl.com/2wfg9kb
High Quality Video SIP/IMS client (VoIP) for Android Bring the same Apple's FaceTime features to Android devices - Audio: AMR-NB, PCMA, PCMU, SPEEX-NB and GSM - Video: H264, MP4V-ES, Theora, H263 and H263-1998 ===IMPORTANT: NOT FOR NEWBIES (please don't download)=== FOR DEVELOPERS: MAKE FACE TO FACE CHAT WITH iPhone4 USING iDoubs (http://tinyurl.com/3a2s4n3) Quick Start: http://tinyurl.com/2wfg9kb
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Bubble Shooter HD
Star Trek ® - Wrath of Gems
Sup
復仇鳥
Giáng sinh Countdown LWP (PRO)
doo Document & Scanner App

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây