Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Fruit Ninja THD Free

Fruit Ninja THD Free

Phát triển bởi Halfbrick Studios

Nhập khẩu bởi arskapupu

MIEN PHI

Fruit Ninja THD Free Fruit Ninja THD Free

Mô tả

The worldwide smash hit Fruit Ninja THD is now on Android for FREE! This THD version of Fruit Ninja is optimized for NVIDIA Tegra 2 based Android devices only. Fruit Ninja is a juicy action game with squishy, splatty and satisfying fruit carnage! Become the ultimate bringer of sweet, tasty destruction with every slash. Swipe up across the screen to deliciously slash fruit like a true ninja warrior. With three games modes in single player and worldwide leaderboards using Openfeint, the addictive gameplay will keep you coming back for even higher scores. Fruit Ninja features three packed gameplay modes - Classic, Zen and the new Arcade, featuring powerups including Freeze, Frenzy and Double Score! The bonus Dojo section includes unlockable blades and backgrounds, and you can also unlock achievements and post scores to the online leaderboards with Openfeint. Fruit Ninja is the original and the best slasher on Android!
The worldwide smash hit Fruit Ninja THD is now on Android for FREE! This THD version of Fruit Ninja is optimized for NVIDIA Tegra 2 based Android devices only. Fruit Ninja is a juicy action game with squishy, splatty and satisfying fruit carnage! Become the ultimate bringer of sweet, tasty destruction with every slash. Swipe up across the screen to deliciously slash fruit like a true ninja warrior. With three games modes in single player and worldwide leaderboards using Openfeint, the addictive gameplay will keep you coming back for even higher scores. Fruit Ninja features three packed gameplay modes - Classic, Zen and the new Arcade, featuring powerups including Freeze, Frenzy and Double Score! The bonus Dojo section includes unlockable blades and backgrounds, and you can also unlock achievements and post scores to the online leaderboards with Openfeint. Fruit Ninja is the original and the best slasher on Android!
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Magnetic balls bubble shoot
Bubble Shooter HD
Zombies, Run! (Miễn Phí)
Time Store Premium Watch Faces
Giáng sinh Countdown LWP (PRO)
doo Document & Scanner App

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây