Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Cigarettoid King Cigarette

Cigarettoid King Cigarette

Phát triển bởi MMT Labs

Nhập khẩu bởi Mobile9

$0.99

Cigarettoid King Cigarette Cigarettoid King Cigarette Cigarettoid King Cigarette Cigarettoid King Cigarette Cigarettoid King Cigarette

Mô tả

Last cigarette you will ever need to buy! A virtual cigarette, light it up with a tap and smoke away. Whether just for fun, trying to quit smoking, or want to see what your fellow smoking peers are talking about. Turn on the mic feature and watch the cherry and cigarette burn as you inhale on your phone. Ash getting to long, go ahead and tap your phone to ash your cigarette. Increase or Decrease the burn rate depending on how bad that craving may be. Want to smoke a different style cigarette SWIPE your finger across the filter to choose! Smoke cigarettes on your phone! Keywords: cigarette , cigarettes , cigar , smoke , inhale , light up , burn
Last cigarette you will ever need to buy! A virtual cigarette, light it up with a tap and smoke away. Whether just for fun, trying to quit smoking, or want to see what your fellow smoking peers are talking about. Turn on the mic feature and watch the cherry and cigarette burn as you inhale on your phone. Ash getting to long, go ahead and tap your phone to ash your cigarette. Increase or Decrease the burn rate depending on how bad that craving may be. Want to smoke a different style cigarette SWIPE your finger across the filter to choose! Smoke cigarettes on your phone! Keywords: cigarette , cigarettes , cigar , smoke , inhale , light up , burn
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
jhenicamadrigal

h0w caN i d0wnl0ad this game??

bởi jhenicamadrigal, 05 Mar, 2012, 6:49AM
haroon9011

interesting

bởi haroon9011, 01 Mar, 2012, 12:05PM
Biến mất

how to download ...............................

bởi Biến mất, 01 Mar, 2012, 7:54AM
vmtharikahamed

hai new free GTA game for android with SD support files in "mobiletricks.in"

bởi vmtharikahamed, 09 Feb, 2012, 7:36PM
ahmedkapten

ارجوكم اخواني شلون احمل البرنامج ارجو المساعدة

bởi ahmedkapten, 07 Feb, 2012, 4:23PM
kamelkaki

haw to dawlend

bởi kamelkaki, 20 Jan, 2012, 8:28PM
mandooooos

thhhhhhhhhhhhhh

bởi mandooooos, 08 Jan, 2012, 4:17PM
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Line Tòr chơi
ERGO
How install whatsapp tablet
AMAZING FACTS ABOUT PETS
HuffPost Live
吃得明白

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây