Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Translate Intent

Translate Intent

Phát triển bởi m.kupriyanov

Nhập khẩu bởi adelutza222

MIEN PHI

Translate Intent Translate Intent

Mô tả

This app translates texts from other applications in to language you understand. Translate text to the languages you understand directly from other applications (via intent). Idea/Prototype are presented on ADL #adl2010b Powered by Google Translate. * Use "Share" function to send text from other application, e.g. Twitter, to this app. * More than 50 languages. * Define languages you understand. Add your translation here: http://www.getlocalization.com/TranslateIntent/
This app translates texts from other applications in to language you understand. Translate text to the languages you understand directly from other applications (via intent). Idea/Prototype are presented on ADL #adl2010b Powered by Google Translate. * Use "Share" function to send text from other application, e.g. Twitter, to this app. * More than 50 languages. * Define languages you understand. Add your translation here: http://www.getlocalization.com/TranslateIntent/
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Magnetic balls bubble shoot
Zombies, Run! (Miễn Phí)
The 7th Guest: Remastered
HD Camera Pro-360,effect,Timer
doo Document & Scanner App
Offroad Cực City

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây