Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Quiz Patente

Quiz Patente

Phát triển bởi Codici89

Nhập khẩu bởi Mobile9

$1.41

CHIA SÈ
Quiz Patente Quiz Patente Quiz Patente

Mô tả

Quiz Patente permette di esercitarsi sui quiz ministeriali per la patente di guida B sul proprio smartphone, aggiornati alla nuova tipologia d'esame in vigore dal gennaio 2011. Ogni volta che si effettua un quiz, il punteggio è salvato e reso disponibile nella schermata Statistiche. Nella schermata Statistiche si può valutare il proprio andamento.
Quiz Patente permette di esercitarsi sui quiz ministeriali per la patente di guida B sul proprio smartphone, aggiornati alla nuova tipologia d'esame in vigore dal gennaio 2011. Ogni volta che si effettua un quiz, il punteggio è salvato e reso disponibile nella schermata Statistiche. Nella schermata Statistiche si può valutare il proprio andamento.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Bubble Shooter HD
Sup
Zombies, Run! (Miễn Phí)
酷我音乐播放器HD
Bubble Sniper Atlantis
Jet Stunt 3D (Pro)

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây