Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Bangla Dictionary

Bangla Dictionary

Phát triển bởi Halal IT

Nhập khẩu bởi Amirul_lisan

MIEN PHI

Bangla Dictionary Bangla Dictionary Bangla Dictionary

Mô tả

100% Free English to Bangla (Bengali) dictionary powered by Google Dictionary. It has embedded Bangla font which doesn't require any additional Bangla feature on your device. Its just smooth and pain-less. The vocabulary is constantly being updated. For Bangla Font for Android please visit: http://j.mp/bangladroid (It's not related to this dictionary, you can use this app without installing anything else) Works fine with most devices, some Android devices with less or no complex script(most of these are called Jukto Borno in Bangla) support may show some Bangla words (with Jukto Borno) broken. Devices with complex script support show everything perfectly.
100% Free English to Bangla (Bengali) dictionary powered by Google Dictionary. It has embedded Bangla font which doesn't require any additional Bangla feature on your device. Its just smooth and pain-less. The vocabulary is constantly being updated. For Bangla Font for Android please visit: http://j.mp/bangladroid (It's not related to this dictionary, you can use this app without installing anything else) Works fine with most devices, some Android devices with less or no complex script(most of these are called Jukto Borno in Bangla) support may show some Bangla words (with Jukto Borno) broken. Devices with complex script support show everything perfectly.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

復仇鳥
Offroad Cực City
Drag Tòr chơi Trò chơi 3D
MOTO LOKO HD
How install whatsapp tablet
Alien Creeps TD

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây