Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Cut the Rope Free

Cut the Rope Free

Phát triển bởi ZeptoLab

Nhập khẩu bởi albania

MIEN PHI

Cut the Rope Free Cut the Rope Free Cut the Rope Free Cut the Rope Free Cut the Rope Free Cut the Rope Free Cut the Rope Free Cut the Rope Free

Mô tả

Cut the Rope, catch a star, and feed Om Nom candy in this award-winning game! A mysterious package has arrived, and the little monster inside has only one request… CANDY! Cut the ropes, release candy into Om Nom's mouth, collect shiny gold stars, and unlock new levels. Join millions of others who have enjoyed the outstanding physics, tricky levels, and colorful visuals of ZeptoLab's critically acclaimed Cut the Rope. Key Features - Innovative gameplay mechanics - Realistic physics - Cute character - Outstanding graphics
Cut the Rope, catch a star, and feed Om Nom candy in this award-winning game! A mysterious package has arrived, and the little monster inside has only one request… CANDY! Cut the ropes, release candy into Om Nom's mouth, collect shiny gold stars, and unlock new levels. Join millions of others who have enjoyed the outstanding physics, tricky levels, and colorful visuals of ZeptoLab's critically acclaimed Cut the Rope. Key Features - Innovative gameplay mechanics - Realistic physics - Cute character - Outstanding graphics
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Magnetic balls bubble shoot
Ballet Makeover Salon
Sup
Zombies, Run! (Miễn Phí)
Bubble Sniper Atlantis
doo Document & Scanner App

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây