Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Retro Camera

Retro Camera

Phát triển bởi Urbian

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

Retro Camera Retro Camera Retro Camera Retro Camera

Mô tả

With Retro Camera you'll take delicious old-school pics your friends will drool over. 5 cameras, 5 sets of vintage vignetting, film scratch, black and white & cross processing effects for that off-the-hip analog look. Inspired by the Lomo, Holga, Polaroid, Diana, the toy cameras and Hipstamatic. Instant Nostalgia now free. Post your best prints on our Facebook fan page or follow us on Twitter! https://www.facebook.com/RetroCamera https://twitter.com/retroCameraPlus
With Retro Camera you'll take delicious old-school pics your friends will drool over. 5 cameras, 5 sets of vintage vignetting, film scratch, black and white & cross processing effects for that off-the-hip analog look. Inspired by the Lomo, Holga, Polaroid, Diana, the toy cameras and Hipstamatic. Instant Nostalgia now free. Post your best prints on our Facebook fan page or follow us on Twitter! https://www.facebook.com/RetroCamera https://twitter.com/retroCameraPlus
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Sup
酷我音乐播放器HD
Jet Stunt 3D (Pro)
doo Document & Scanner App
Offroad Cực City
How install whatsapp tablet

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây