Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Jungle Waterfall LiveWallpaper

Jungle Waterfall LiveWallpaper

Phát triển bởi Kittehface Software

Nhập khẩu bởi Mobile9

$0.99

Jungle Waterfall LiveWallpaper Jungle Waterfall LiveWallpaper Jungle Waterfall LiveWallpaper

Mô tả

A beautiful live wallpaper featuring a tropical waterfall surrounded by jungle ruins! Not a movie, supports home screen switching and correctly supports both landscape and portrait mode. Settings available for for fog density and color, camera speed, time of day, waterfall speed, and more! TO USE: Home->Long Press->Live Wallpapers
A beautiful live wallpaper featuring a tropical waterfall surrounded by jungle ruins! Not a movie, supports home screen switching and correctly supports both landscape and portrait mode. Settings available for for fog density and color, camera speed, time of day, waterfall speed, and more! TO USE: Home->Long Press->Live Wallpapers
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Giáng sinh Countdown LWP (PRO)
GO Tin nhắn SMS Pro New Years Eve
HTC Sense - 360桌面主题
Red Hình nền
Ngày lể tình nhân Gifts Sống hình nền
Skull Gray Theme for CM7

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây