Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Doodle Jump

Doodle Jump

Phát triển bởi GameHouse

Nhập khẩu bởi Mobile9

$0.99

Doodle Jump Doodle Jump Doodle Jump Doodle Jump Doodle Jump

Mô tả

*INCLUDING 4 NEW THEMES!* WARNING:Insanely Addictive! Jump, jump, jump to the top, top, top with the runaway hit now on Android! Guide the Doodler on a springy journey using springs, jet packs and more. Avoid baddies and blast them with your nose balls!
*INCLUDING 4 NEW THEMES!* WARNING:Insanely Addictive! Jump, jump, jump to the top, top, top with the runaway hit now on Android! Guide the Doodler on a springy journey using springs, jet packs and more. Avoid baddies and blast them with your nose balls!
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
enrique38

COMO LO DESCARGO

bởi enrique38, 20 Oct, 2012, 5:03AM
abuabed30

VERY NICE GAME

bởi abuabed30, 06 May, 2012, 7:12PM
marlane18

Download "BirdJump" its also a good game

bởi marlane18, 22 Apr, 2012, 3:01PM
HoTeToSe

meh....

bởi HoTeToSe, 06 Mar, 2012, 4:28PM
cjlunar

how can i get this for free!

bởi cjlunar, 07 Feb, 2012, 11:23AM
Jusof18012001

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
(cool)

bởi Jusof18012001, 02 Feb, 2012, 8:02PM
rosalina99

kallis
¨

bởi rosalina99, 24 Jan, 2012, 7:28PM
sasaschwuggele

bởi sasaschwuggele, 20 Jan, 2012, 10:03PM
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

酷我音乐播放器HD
Giáng sinh Countdown LWP (PRO)
doo Document & Scanner App
ERGO
AMAZING FACTS ABOUT PETS
GO Tin nhắn SMS Pro New Years Eve

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây