Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Doodle Jump

Doodle Jump

Phát triển bởi GameHouse

Nhập khẩu bởi Mobile9

$0.99

Doodle Jump Doodle Jump Doodle Jump Doodle Jump Doodle Jump

Mô tả

*INCLUDING 4 NEW THEMES!* WARNING:Insanely Addictive! Jump, jump, jump to the top, top, top with the runaway hit now on Android! Guide the Doodler on a springy journey using springs, jet packs and more. Avoid baddies and blast them with your nose balls!
*INCLUDING 4 NEW THEMES!* WARNING:Insanely Addictive! Jump, jump, jump to the top, top, top with the runaway hit now on Android! Guide the Doodler on a springy journey using springs, jet packs and more. Avoid baddies and blast them with your nose balls!
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Warframe Utility
酷我音乐播放器HD
Bubble Sniper Atlantis
How install whatsapp tablet
AMAZING FACTS ABOUT PETS
GO Tin nhắn SMS Pro New Years Eve

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây