Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

TrackID™

TrackID™

Phát triển bởi Sony Mobile Communications

Nhập khẩu bởi vish727

MIEN PHI

TrackID™ TrackID™ TrackID™ TrackID™

Mô tả

TrackID™ is the easiest way to identify the music around you. Just one tap of the TrackID™ button and within seconds the application recognizes the song you are listening to - it is almost like magic!
Want to know more about a song? With TrackID™ you can dive deeper into the music world by exploring artist biographies and music videos. Easily share the songs you have discovered on your Facebook wall for all your friends to see – and of course hear.
Want to listen to the song later? TrackID™ stores your searches in a history for you to play on popular music services such as Sony Music Unlimited or Spotify.
TrackID™ is the easiest way to identify the music around you. Just one tap of the TrackID™ button and within seconds the application recognizes the song you are listening to - it is almost like magic!
Want to know more about a song? With TrackID™ you can dive deeper into the music world by exploring artist biographies and music videos. Easily share the songs you have discovered on your Facebook wall for all your friends to see – and of course hear.
Want to listen to the song later? TrackID™ stores your searches in a history for you to play on popular music services such as Sony Music Unlimited or Spotify.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

酷我音乐播放器HD
Giáng sinh Countdown LWP (PRO)
Jet Stunt 3D (Pro)
HD Camera Pro-360,effect,Timer
Offroad Cực City
Drag Tòr chơi Trò chơi 3D

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây