Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

TrackID™

TrackID™

Phát triển bởi Sony Mobile Communications

Nhập khẩu bởi vish727

MIỄN PHÍ

TrackID™ TrackID™ TrackID™

Mô tả

This gorgeous music recognition app identifies the music you are listening to. It is fast, it is easy and it looks great. Navigate with ease via the beautiful, intuitive user interface. With TrackID™, music recognition becomes a truly magical experience!
And TrackID™ can do the sharing for you. Just press “Like” to make it instantly visible on your Facebook wall for all your friends to see – and, of course, hear.
With TrackID™ you can access artist biographies, view music videos on YouTube and listen to any song.
This gorgeous music recognition app identifies the music you are listening to. It is fast, it is easy and it looks great. Navigate with ease via the beautiful, intuitive user interface. With TrackID™, music recognition becomes a truly magical experience!
And TrackID™ can do the sharing for you. Just press “Like” to make it instantly visible on your Facebook wall for all your friends to see – and, of course, hear.
With TrackID™ you can access artist biographies, view music videos on YouTube and listen to any song.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

酷我音乐播放器HD
MP3Tube Nhạc Tải xuống
Punk Rock DJ - Nhạc Player
Lebanon Live Radio
Pk Songs songs.pk
Hitlist: Xã hội Nhạc Playlist

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây