Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Bug Smasher

Bug Smasher

Phát triển bởi Puissant Apps

Nhập khẩu bởi meowcute93

MIEN PHI

Bug Smasher Bug Smasher Bug Smasher Bug Smasher Bug Smasher Bug Smasher

Mô tả

Bug Smasher - Smash those bugs. Smash those bugs. Smash ants, beetles, spiders, cockroaches, flies, ladybug, shieldbug. cool graphics. Child mode for your kids. They will love it. Openfeint enabled. Smash all those bugs. Have fun. Dont touch the scorpion and bomb. Unlock more bugs for free. Unlock more bugs for free from "More Bugs" section. * To unlock any bug you need 200 Bug points. * Select any bug you want to unlock. If you don't have sufficient bug points select "Get Bug Points" button from the dialog. * Download any app. to gain bug points(Most of the apps are free). * Download and launch the app. you should recieve the bug points. * Come back and unlock the bug with the bug points you earned. Ant smasher, Bug smasher, Spider Smasher, Cockroach smasher, Ladybug smasher, Fly Smasher. Join us on Facebook : http://www.facebook.com/pages/Puissant-Apps/135020303263673 Have fun smashing ants, bugs, spiders, ladybugs, beetles,flies, cockroaches. email us if you have any problems. We will respond at the earliest.
Bug Smasher - Smash those bugs. Smash those bugs. Smash ants, beetles, spiders, cockroaches, flies, ladybug, shieldbug. cool graphics. Child mode for your kids. They will love it. Openfeint enabled. Smash all those bugs. Have fun. Dont touch the scorpion and bomb. Unlock more bugs for free. Unlock more bugs for free from "More Bugs" section. * To unlock any bug you need 200 Bug points. * Select any bug you want to unlock. If you don't have sufficient bug points select "Get Bug Points" button from the dialog. * Download any app. to gain bug points(Most of the apps are free). * Download and launch the app. you should recieve the bug points. * Come back and unlock the bug with the bug points you earned. Ant smasher, Bug smasher, Spider Smasher, Cockroach smasher, Ladybug smasher, Fly Smasher. Join us on Facebook : http://www.facebook.com/pages/Puissant-Apps/135020303263673 Have fun smashing ants, bugs, spiders, ladybugs, beetles,flies, cockroaches. email us if you have any problems. We will respond at the earliest.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Magnetic balls bubble shoot
Bubble Shooter HD
Zombies, Run! (Miễn Phí)
Time Store Premium Watch Faces
Warframe Utility
Giáng sinh Countdown LWP (PRO)

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây