Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Windows Media Player

Windows Media Player

Phát triển bởi For Android Devices

Nhập khẩu bởi edwinjose_j

MIỄN PHÍ

Windows Media Player Windows Media Player

Mô tả

Windows Media Player for Android Windows Media Player (WMP) is a simple, powerful, and fast media player. Supported video formats include: avi, mp4, mpeg, 3gp, gif, flv, mpg, mpeg, ogg, windows media (wmv), swf, ogg, quicktime (mov), matroska (mkv) It's a similar media player to the following: mx video player, mplayer rockplayer videoplayer ffmpeg mobo moboplayer moboplayer temple run vplayer qqplayer kmplayer dlna tubemate
Windows Media Player for Android Windows Media Player (WMP) is a simple, powerful, and fast media player. Supported video formats include: avi, mp4, mpeg, 3gp, gif, flv, mpg, mpeg, ogg, windows media (wmv), swf, ogg, quicktime (mov), matroska (mkv) It's a similar media player to the following: mx video player, mplayer rockplayer videoplayer ffmpeg mobo moboplayer moboplayer temple run vplayer qqplayer kmplayer dlna tubemate
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
niteshkdeshwar

good one

bởi niteshkdeshwar, 07 Jun, 2012, 8:23AM
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Holy Quran - Aloyoon Al-Koshi
Latest 100 Hindi Songs
YouTube
MX Player
Vaulty Stocks
MX Player Codec (ARMv6 VFP)

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây