Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Flight Director (Lite)

Flight Director (Lite)

Phát triển bởi Camel Games

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

CHIA SÈ
Flight Director (Lite) Flight Director (Lite) Flight Director (Lite) Flight Director (Lite) Flight Director (Lite) Flight Director (Lite) Flight Director (Lite) Flight Director (Lite)

Mô tả

Land planes in real airport maps from Google earth! Draw each of the planes a route to get them safely landed. Mind that if you don’t plan well, they’ll crash. 2 maps Buy the full version to get 7 maps and remove ads
Land planes in real airport maps from Google earth! Draw each of the planes a route to get them safely landed. Mind that if you don’t plan well, they’ll crash. 2 maps Buy the full version to get 7 maps and remove ads
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Star Trek ® - Wrath of Gems
Sup
Time Store Premium Watch Faces
The 7th Guest: Remastered
HD Camera Pro-360,effect,Timer
Offroad Cực City

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá google play trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây