Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection

Tốt
Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection

Phát triển bởi Ajani InfoTech Private Limited

Nhập khẩu bởi jimitjaishwal

MIEN PHI

Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection Pattern Lock - Perfect lock for BlackBerry Protection

Mô tả

Pattern Lock Plus is an amazing app to lock your BlackBerry®.
Get Pattern Lock and eliminate the cases of accidental key presses, phone calls or unwanted access to your device!

You can set your own secret pattern to unlock your phone! Just draw your pattern connecting the dots and unlock your device.

In case you forgot the pattern, you can always click on 'Forgot password' button to unlock the device.
Pattern Lock Plus is an amazing app to lock your BlackBerry®.
Get Pattern Lock and eliminate the cases of accidental key presses, phone calls or unwanted access to your device!

You can set your own secret pattern to unlock your phone! Just draw your pattern connecting the dots and unlock your device.

In case you forgot the pattern, you can always click on 'Forgot password' button to unlock the device.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Chứa Cửa tò vò
BBM Meetings
Mote
Weibo for BlackBerry 10
vScreenshot
GPS Waypoint Manager

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây