Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

Mobile Translation App

Mobile Translation App

Phát triển bởi Transclick

Nhập khẩu bởi Mobile9

Mobile Translation App Mobile Translation App

Mô tả

Translation App for BlackBerry®. Send text and get a response in up to 12 languages. *** IF YOU HAVE DOWNLOADED THIS APP, HERE IS OUR SIMPLE "HOW TO USE". --- Type your text in the YELLOW LINE and click the "Translate Now" button. --- The response will be in the PINK / PURPLE line. --- If you cannot see the PINK / purple line, scroll down, it's on the bottom of the page.
Translation App for BlackBerry®. Send text and get a response in up to 12 languages. *** IF YOU HAVE DOWNLOADED THIS APP, HERE IS OUR SIMPLE "HOW TO USE". --- Type your text in the YELLOW LINE and click the "Translate Now" button. --- The response will be in the PINK / PURPLE line. --- If you cannot see the PINK / purple line, scroll down, it's on the bottom of the page.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

BlackBerry Du lịch
XE Currency
Trainline Tickets
TubeBuddy
Localipedia
Flight Status Tracker (Quốc tế and domestic flight coverage)

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây