Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Zipio

Zipio

Phát triển bởi Vandewalle Bram

Nhập khẩu bởi crazy4nokia

$0.99

Zipio Zipio

Mô tả

Zipio is an intuitive, no-nonsense application that helps you with reading ZIP archives. Open your archives with just a few touches and just drag the files you need out of it.

Zipio comes with an easy drag'n'drop interface to handle your zip archives. Zipio cannot open password protected zip files.
Zipio is an intuitive, no-nonsense application that helps you with reading ZIP archives. Open your archives with just a few touches and just drag the files you need out of it.

Zipio comes with an easy drag'n'drop interface to handle your zip archives. Zipio cannot open password protected zip files.
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Text Twister
Chứa Cửa tò vò
Rock Radio
Weibo for BlackBerry 10
Feather Duster
GPSLogger II - The free AIO GPS solution

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây