Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

St. George Cricket by Pootermobile

St. George Cricket by Pootermobile

Phát triển bởi The World Of Pootermobile

Nhập khẩu bởi edytka1754

MIEN PHI

St. George Cricket by Pootermobile St. George Cricket by Pootermobile St. George Cricket by Pootermobile St. George Cricket by Pootermobile St. George Cricket by Pootermobile St. George Cricket by Pootermobile

Mô tả

If you are a supporter of the St. George cricket team this is the theme for you! Sporting the team's colors and shield this theme is a great way to show your love for St. George. With cricket themed icons you will want to cheer even louder for your team! Enjoy this theme during the Bermuda Cup Match or any time.


Bottom dock with bouncing animated icons
Cricket themed icons throughout
Profiles icon located on the top banner
Wallpaper friendly
Full landscape mode for touchscreen devices
If you are a supporter of the St. George cricket team this is the theme for you! Sporting the team's colors and shield this theme is a great way to show your love for St. George. With cricket themed icons you will want to cheer even louder for your team! Enjoy this theme during the Bermuda Cup Match or any time.


Bottom dock with bouncing animated icons
Cricket themed icons throughout
Profiles icon located on the top banner
Wallpaper friendly
Full landscape mode for touchscreen devices
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Chứa Cửa tò vò
Rock Radio
BBM Meetings
Weibo for BlackBerry 10
Feather Duster
GPSLogger - The free AIO GPS solution

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây