Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

The Sims 3 World Adventures (FREE Trial)

The Sims 3 World Adventures (FREE Trial)

Phát triển bởi Electronic Arts Nederland B.V.

Nhập khẩu bởi Benn900

MIỄN PHÍ

The Sims 3 World Adventures (FREE Trial) The Sims 3 World Adventures (FREE Trial) The Sims 3 World Adventures (FREE Trial) The Sims 3 World Adventures (FREE Trial)

Mô tả

Try and Play for FREE! This is a trial game, which allows you to play the game once for 4 minutes.

"An all-new Sims experience from the #1 best-selling PC franchise!

The SimsTM 3 World Adventures for BlackBerry® takes your Sims on thrilling adventures to world famous destinations.

Explore 4 destinations, and enjoy an international twist on Sims-style gameplay with up to 55 new goals and 4 new mini-games — plus personas, careers, and quests. Also select new exotic furniture and ingredients.
"
Try and Play for FREE! This is a trial game, which allows you to play the game once for 4 minutes.

"An all-new Sims experience from the #1 best-selling PC franchise!

The SimsTM 3 World Adventures for BlackBerry® takes your Sims on thrilling adventures to world famous destinations.

Explore 4 destinations, and enjoy an international twist on Sims-style gameplay with up to 55 new goals and 4 new mini-games — plus personas, careers, and quests. Also select new exotic furniture and ingredients.
"
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

BBM Meetings
Weibo for BlackBerry 10
Navita Translator
Feather Duster
vScreenshot
FileScraLite - the free AIO File Text and Zip Manager

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây