Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

BGT Shine Trial 6.0

BGT Shine Trial 6.0

Phát triển bởi BerryGoodThemes

Nhập khẩu bởi san-sagar

MIEN PHI

BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0 BGT Shine Trial 6.0

Mô tả

Shine Free Trial by BerryGoodThemes

A FULLY FUNCTIONAL free trial of our Shine theme!

Find full version here - http://appworld.blackberry.com/webstore/content/40290?lang=en


Features

* Full version of the theme - nothing taken out
* Home screen IS NOT WALLPAPER FRIENDLY - full version is
* 'Buy it now' graphics will show every 10 seconds

UPGRADE TO THE FULL VERSION BY USING THE LINK ABOVE , OR CLICK THE WEBLINK INSIDE THE THEME


** To delete the trial

options icon - theme - choose new theme
options icon - appications - find theme and delete
it will ALWAYS remain in your My World section of BlackBerry® App World™
there is no way to remove it but it doesnt affect memory


www.facebook.com/berrygoodthemes
Shine Free Trial by BerryGoodThemes

A FULLY FUNCTIONAL free trial of our Shine theme!

Find full version here - http://appworld.blackberry.com/webstore/content/40290?lang=en


Features

* Full version of the theme - nothing taken out
* Home screen IS NOT WALLPAPER FRIENDLY - full version is
* 'Buy it now' graphics will show every 10 seconds

UPGRADE TO THE FULL VERSION BY USING THE LINK ABOVE , OR CLICK THE WEBLINK INSIDE THE THEME


** To delete the trial

options icon - theme - choose new theme
options icon - appications - find theme and delete
it will ALWAYS remain in your My World section of BlackBerry® App World™
there is no way to remove it but it doesnt affect memory


www.facebook.com/berrygoodthemes
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Chứa Cửa tò vò
BBM Meetings
Weibo for BlackBerry 10
Feather Duster
Font Master ★ Fancy Character TrueType Font Collection
FileScoutLite - the free AIO File Text and Zip Manager

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây