Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Jewels Cave Free

Jewels Cave Free

Phát triển bởi TechSoft Ventures

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

CHIA SÈ
Jewels Cave Free Jewels Cave Free Jewels Cave Free Jewels Cave Free

Mô tả

Jewels Cave Free is an addictive puzzle game with excellent graphics and magic sounds of diamonds.

The rules are simple:
- To gain points match adjacent gems and get vertical or horizontal combinations of three or more jewels of the same color;
- Instead of removed gems new crystals appear filling empty spaces;
- Often the newly appeared jewels create new valid combinations causing a cascade, that gives you more points;
- If you get stuck, use a hint;
- To go to a new level fill the jewels meter.

Features:
- Unlimited number of levels;
- Excellent graphics;
- Magic sounds.

Have fun!
With Love, your TSV Team =)
Jewels Cave Free is an addictive puzzle game with excellent graphics and magic sounds of diamonds.

The rules are simple:
- To gain points match adjacent gems and get vertical or horizontal combinations of three or more jewels of the same color;
- Instead of removed gems new crystals appear filling empty spaces;
- Often the newly appeared jewels create new valid combinations causing a cascade, that gives you more points;
- If you get stuck, use a hint;
- To go to a new level fill the jewels meter.

Features:
- Unlimited number of levels;
- Excellent graphics;
- Magic sounds.

Have fun!
With Love, your TSV Team =)
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

SkyType
Qcute
Alawar's Farm Frenzy Trial
M.U.M.U. Judgement day Trial
Cửa tò vò Park 2 Trial
Sid Meier's Pirates - Lite

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây