Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

S2UnLock Free - slide to unlock your phone

S2UnLock Free - slide to unlock your phone

Phát triển bởi MobiDala

Nhập khẩu bởi tuhin18th

MIEN PHI

S2UnLock Free - slide to unlock your phone S2UnLock Free - slide to unlock your phone S2UnLock Free - slide to unlock your phone S2UnLock Free - slide to unlock your phone

Mô tả

** S2UnLock Free supports touch screen and non-touch screen devices. **

S2UnLock Free is designed to lock your BlackBerry® and prevent any unwanted key press and pocket calls. Even if your BlackBerry® is unlocked by accident, it is still protected by S2UnLock and you do not need to worry about the Send key or any unwanted key pressed. S2UnLock also automatically locks your BlackBerry® when screen dims.

Fast setup: Enable or disable.
Easy: Just slide the arrow button to unlock your phone.
Adjustable slider size.
S2UnLock Timeout: delay S2UnLock to lock your phone.
Time and date are displayed on the lock screen.
The reception strength and battery status are also displayed on the lock screen (for devices with OS6.0 and up.)
S2UnLock also works with the optical trackpad.
Exclude applications: you can setup this feature to disable the lock while using the selected applications.
Battery life - S2UnLock does not drain your battery.
** S2UnLock Free supports touch screen and non-touch screen devices. **

S2UnLock Free is designed to lock your BlackBerry® and prevent any unwanted key press and pocket calls. Even if your BlackBerry® is unlocked by accident, it is still protected by S2UnLock and you do not need to worry about the Send key or any unwanted key pressed. S2UnLock also automatically locks your BlackBerry® when screen dims.

Fast setup: Enable or disable.
Easy: Just slide the arrow button to unlock your phone.
Adjustable slider size.
S2UnLock Timeout: delay S2UnLock to lock your phone.
Time and date are displayed on the lock screen.
The reception strength and battery status are also displayed on the lock screen (for devices with OS6.0 and up.)
S2UnLock also works with the optical trackpad.
Exclude applications: you can setup this feature to disable the lock while using the selected applications.
Battery life - S2UnLock does not drain your battery.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Live ScreenSavers - 20 in 1
Battery Booster
iLock 2.1 - Password App Photo Folder Network Connection
QR Code Scanner™ Pro - Miễn Phí
App Lock - Password Protect ứng dụng Files Photo Folder BBM
Vlingo - Virtual Assistant

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây