Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

Easy Smiley Pack

Easy Smiley Pack

Phát triển bởi S4BB Limited

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack Easy Smiley Pack

Mô tả

The Easy Smiley Pack for BlackBerry® Messenger provides access to hidden smileys and emoticons right inside your BlackBerry® Messenger. Customize your BlackBerry® Messenger messages now and surprise your buddies! Also new is the BlackBerry® Messenger status customization, you can now add smileys and flags, and digits to your BBM status and profile name! This is a BBM Connected application.

Features:
- 680+ Smileys, flags, and ASCII art images in total now
- 250+ Smileys
- 210+ new country flags added
- 150+ ASCII art images added
- BlackBerry® Messenger status customization
- Digit to digit box translation
-Plugs into BlackBerry® Messenger through BBM Connected
- Complete instructions
- BlackBerry® Messenger can be launched out of application
- Easy usage

Note: These icons will even show up in your friend's BlackBerry® Messenger who does not have this app installed. Cool, right?

Minimum requirement: BlackBerry® Messenger 6.0.129 or above and OS 6.0 or above.

If you like this app, please write a review.
The Easy Smiley Pack for BlackBerry® Messenger provides access to hidden smileys and emoticons right inside your BlackBerry® Messenger. Customize your BlackBerry® Messenger messages now and surprise your buddies! Also new is the BlackBerry® Messenger status customization, you can now add smileys and flags, and digits to your BBM status and profile name! This is a BBM Connected application.

Features:
- 680+ Smileys, flags, and ASCII art images in total now
- 250+ Smileys
- 210+ new country flags added
- 150+ ASCII art images added
- BlackBerry® Messenger status customization
- Digit to digit box translation
-Plugs into BlackBerry® Messenger through BBM Connected
- Complete instructions
- BlackBerry® Messenger can be launched out of application
- Easy usage

Note: These icons will even show up in your friend's BlackBerry® Messenger who does not have this app installed. Cool, right?

Minimum requirement: BlackBerry® Messenger 6.0.129 or above and OS 6.0 or above.

If you like this app, please write a review.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

BlackBerry Messenger
Twitter
Windows Live Messenger
UberXã hội for Twitter
Chat for Facebook Pro
Touch - formerly PingChat!

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây