Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Fresh Bubbles Free

Fresh Bubbles Free

Phát triển bởi TechSoft Ventures

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

CHIA SÈ
Fresh Bubbles Free Fresh Bubbles Free Fresh Bubbles Free Fresh Bubbles Free

Mô tả

Fresh Bubbles is very addictive game. The objective is to align similar bubbles to form large blocks of bubbles before bursting them. The more bubbles you have in the block before they are burst, the greater number of points you will receive.

The are 4 types of game mode and 4 levels of color.

Modes:
-Normal - the number of bubbles will not increase;
-Continuous - whenever a vertical set of bubbles has been burst and the remaining bubbles have shifted over to the right, a new, randomly -selected column of bubbles will pop up on the left;
-Shifter - when a set of bubbles has been burst, all remaining bubbles to the top and left will shift down and to the right;
-Mega Shifter - bubbles will shift down and to the right while empty columns will fill on the left.

4 levels of color:
-3 colors;
-4 colors;
-5 colors;
-6 colors;

Enjoy and have fun!
Your TSV =)
Fresh Bubbles is very addictive game. The objective is to align similar bubbles to form large blocks of bubbles before bursting them. The more bubbles you have in the block before they are burst, the greater number of points you will receive.

The are 4 types of game mode and 4 levels of color.

Modes:
-Normal - the number of bubbles will not increase;
-Continuous - whenever a vertical set of bubbles has been burst and the remaining bubbles have shifted over to the right, a new, randomly -selected column of bubbles will pop up on the left;
-Shifter - when a set of bubbles has been burst, all remaining bubbles to the top and left will shift down and to the right;
-Mega Shifter - bubbles will shift down and to the right while empty columns will fill on the left.

4 levels of color:
-3 colors;
-4 colors;
-5 colors;
-6 colors;

Enjoy and have fun!
Your TSV =)
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Text Twister
Giáng sinh Dress Up
Rock Radio
Mote
Navita Translator
vScreenshot

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây