Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Adobe® Reader®

Adobe® Reader®

Phát triển bởi Adobe Systems, Inc.

Nhập khẩu bởi edytka1754

Adobe® Reader® Adobe® Reader® Adobe® Reader®

Mô tả

Adobe Reader provides high quality, fast PDF viewing and interaction for your Playbook tablets. Using Adobe Reader you will be able to view and navigate the PDF quickly and intuitively. Key features of the application are:
• PDF Viewing
o High quality & fast PDF viewing enables you to view PDF files as they are

• Navigation
o Touch-based gestures for efficient navigation and zoom in the PDF document
o Page navigator interface for fast navigation with large files
o Hot-spots in the left and right parts of the screen to go to previous or next page

• Organize and Manage
o Built-in file manager provides quick access to all PDF files on the device

Adobe Reader is a complete solution for fast and high quality PDF document consumption and is a must have application for your Playbook Tablet.
Adobe Reader provides high quality, fast PDF viewing and interaction for your Playbook tablets. Using Adobe Reader you will be able to view and navigate the PDF quickly and intuitively. Key features of the application are:
• PDF Viewing
o High quality & fast PDF viewing enables you to view PDF files as they are

• Navigation
o Touch-based gestures for efficient navigation and zoom in the PDF document
o Page navigator interface for fast navigation with large files
o Hot-spots in the left and right parts of the screen to go to previous or next page

• Organize and Manage
o Built-in file manager provides quick access to all PDF files on the device

Adobe Reader is a complete solution for fast and high quality PDF document consumption and is a must have application for your Playbook Tablet.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Spelling Checker LexSpell Portuguese Language
Simple Notes
AirDrop Sync2Fone
BeamReader PDF Viewer with File Manager
Documents To Go Premium
CSV Table Pro (Miễn Phí Edition with Ad)

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây