Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.

Adobe® Reader®

Adobe® Reader®

Phát triển bởi Adobe Systems, Inc.

Nhập khẩu bởi edytka1754

Adobe® Reader® Adobe® Reader® Adobe® Reader®

Mô tả

Adobe Reader provides high quality, fast PDF viewing and interaction for your Playbook tablets. Using Adobe Reader you will be able to view and navigate the PDF quickly and intuitively. Key features of the application are:
• PDF Viewing
o High quality & fast PDF viewing enables you to view PDF files as they are

• Navigation
o Touch-based gestures for efficient navigation and zoom in the PDF document
o Page navigator interface for fast navigation with large files
o Hot-spots in the left and right parts of the screen to go to previous or next page

• Organize and Manage
o Built-in file manager provides quick access to all PDF files on the device

Adobe Reader is a complete solution for fast and high quality PDF document consumption and is a must have application for your Playbook Tablet.
Adobe Reader provides high quality, fast PDF viewing and interaction for your Playbook tablets. Using Adobe Reader you will be able to view and navigate the PDF quickly and intuitively. Key features of the application are:
• PDF Viewing
o High quality & fast PDF viewing enables you to view PDF files as they are

• Navigation
o Touch-based gestures for efficient navigation and zoom in the PDF document
o Page navigator interface for fast navigation with large files
o Hot-spots in the left and right parts of the screen to go to previous or next page

• Organize and Manage
o Built-in file manager provides quick access to all PDF files on the device

Adobe Reader is a complete solution for fast and high quality PDF document consumption and is a must have application for your Playbook Tablet.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
ciyl

cannot download adobe, pls help me with spteps

bởi ciyl, 09 May, 2012, 10:52AM
andreslg

gracias

bởi andreslg, 22 Mar, 2012, 3:43AM
_whatdhell

its unknown in Appworld??

bởi _whatdhell, 17 Mar, 2012, 4:18AM
dedyega

Tanks

bởi dedyega, 15 Mar, 2012, 1:44AM
malekmakou

thank's for you

bởi malekmakou, 10 Mar, 2012, 2:34PM
ahmedmeaty

Hi

bởi ahmedmeaty, 28 Feb, 2012, 4:07AM
zaiiime

tks

bởi zaiiime, 01 Oct, 2011, 8:33AM

thank

bởi edytka1754, 01 Oct, 2011, 9:05AM
dhawi

thank's

bởi dhawi, 29 Sep, 2011, 4:22PM

i also thank you

bởi edytka1754, 29 Sep, 2011, 4:38PM
misha05

gracias

bởi misha05, 26 Sep, 2011, 4:30AM

thank you

bởi edytka1754, 29 Sep, 2011, 4:38PM
wkb500

thankyou so much dear

bởi wkb500, 13 Sep, 2011, 10:14PM

thank dear

bởi edytka1754, 14 Sep, 2011, 7:02AM
abi_linda

gracias

bởi abi_linda, 12 Aug, 2011, 2:31PM

thank dear

bởi edytka1754, 12 Aug, 2011, 3:27PM

pero no me sirve por mi tlf

bởi abi_linda, 13 Aug, 2011, 1:50PM

thank dear

bởi edytka1754, 13 Aug, 2011, 1:51PM

thank you

bởi edytka1754, 13 Aug, 2011, 1:52PM

thnx a lotttt........

bởi Shaheelshah, 30 Sep, 2011, 2:33PM

jackppooot

bởi susant_khadka2000, 08 Jan, 2012, 12:53PM
Xem bình luận của hơn
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Weibo for BlackBerry 10
GPSLogger - The free AIO GPS solution
GPSLogger II - The free AIO GPS solution
FileScraLite - the free AIO File Text and Zip Manager
Taptu - DJ Your Tin tức
Data Backup

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây