Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

uTrack Lite

uTrack Lite

Phát triển bởi TenPearls LLC

Nhập khẩu bởi topmanner1

MIEN PHI

uTrack Lite uTrack Lite

Mô tả

This novel way of managing your daily tasks is one of the easiest and most effective ways to streamline your life. uTrack allows you to visualize your daily tasks letting you know where you stand with just a glance. You can track your work tasks, school assignments, family obligations, etc.

The concept is simple. You have a virtual ‘wall’ where you can put up sticky notes with your to do's. Once you decide to start the task, simply drag the sticky note from the ‘to do’ column to ‘in progress’. Move the task to the 'verify' column should you feel the need to revisit it after completion. Once the task is finally completed drag it to the ‘done’ column.

At any point in time, you could delete tasks or clean your wall completely.
This novel way of managing your daily tasks is one of the easiest and most effective ways to streamline your life. uTrack allows you to visualize your daily tasks letting you know where you stand with just a glance. You can track your work tasks, school assignments, family obligations, etc.

The concept is simple. You have a virtual ‘wall’ where you can put up sticky notes with your to do's. Once you decide to start the task, simply drag the sticky note from the ‘to do’ column to ‘in progress’. Move the task to the 'verify' column should you feel the need to revisit it after completion. Once the task is finally completed drag it to the ‘done’ column.

At any point in time, you could delete tasks or clean your wall completely.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

DashTướng trò chơi for BlackBerry PlayBook
DBase for BlackBerry PlayBook
Tonido
Tin nhắn SMS Scheduler Lite
FileReflex
Liberty Lite

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá app world trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây