Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

Virtuoso Piano Free 2 HD

Virtuoso Piano Free 2 HD

Phát triển bởi Peterb

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIỄN PHÍ

Virtuoso Piano Free 2 HD Virtuoso Piano Free 2 HD Virtuoso Piano Free 2 HD Virtuoso Piano Free 2 HD Virtuoso Piano Free 2 HD

Mô tả

Be the maestro with Virtuoso Piano Free, a new iPod touch, iPhone and iPad instrument. Learn and play the piano anytime and anywhere.

**No. 1 Free Music App - Top 5 Free App**

This is the Lite version of Virtuoso Piano, the amazing grand piano for iPod touch and iPhone.

With its unprecedented sound quality, Virtuoso Piano Free is the perfect free piano to learn the basics of music or just having fun.

If you want tuning, adjustable reverb, advanced metronome, recording and many more exciting features, visit the full version: Virtuoso Piano.

FEATURES:

- 6 octaves of sampled concert grand piano
- Robust bass, warm middles and crisp highs
- Play along with your music library
- Key labels (with colors)
- Play chords with up to 5 fingers
- Slide your fingers to roll the keys
- Free for unlimited period

Virtuoso Pianists around the world: http://www.youtube.com/view_play_list?p=ADE021B190FF35C4

If you have any questions contact as by support@peterbmusic.com.
Be the maestro with Virtuoso Piano Free, a new iPod touch, iPhone and iPad instrument. Learn and play the piano anytime and anywhere.

**No. 1 Free Music App - Top 5 Free App**

This is the Lite version of Virtuoso Piano, the amazing grand piano for iPod touch and iPhone.

With its unprecedented sound quality, Virtuoso Piano Free is the perfect free piano to learn the basics of music or just having fun.

If you want tuning, adjustable reverb, advanced metronome, recording and many more exciting features, visit the full version: Virtuoso Piano.

FEATURES:

- 6 octaves of sampled concert grand piano
- Robust bass, warm middles and crisp highs
- Play along with your music library
- Key labels (with colors)
- Play chords with up to 5 fingers
- Slide your fingers to roll the keys
- Free for unlimited period

Virtuoso Pianists around the world: http://www.youtube.com/view_play_list?p=ADE021B190FF35C4

If you have any questions contact as by support@peterbmusic.com.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Evil Machine
Nhạc chuông for iOS 7.
KeyTướng trò chơi Guitar 2
Virtuoso Piano Free 3
Nhạc chuông Box for iOS7
FingerPiano Lite

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây