Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

Fall Rainy

Fall Rainy

Phát triển bởi rise uP! Labs

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIEN PHI

CHIA SÈ
Fall Rainy Fall Rainy Fall Rainy Fall Rainy

Mô tả

Get ready for free falling fun as you take control of Rainy the raindrop and guide him through the storm. Collect as many little raindrops as you can with help from your group of powerup buddies but be very careful to avoid your naturally nasty enemies or they will break your fall; permanently!
Features:
•Colorful, cartoon graphics
•Addictive swipe action gameplay
• Friendly in game powerups.
•Awful enemies to avoid
•Fun achievements to unlock.
•Bonus stars points to collect.
•Share your scores and achievements through GameCenter.
•Built in Facebook, Twitter and Mail sharing options.


Support:
Facebook: http://www.facebook.com/RiseUpLabs
Twitter: http://www.twitter.com/RiseUpLabs
YouTube: http://www.youtube.com/RiseUpLabs
Website: http://www.riseuplabs.com
Email: contact@riseuplabs.com
Get ready for free falling fun as you take control of Rainy the raindrop and guide him through the storm. Collect as many little raindrops as you can with help from your group of powerup buddies but be very careful to avoid your naturally nasty enemies or they will break your fall; permanently!
Features:
•Colorful, cartoon graphics
•Addictive swipe action gameplay
• Friendly in game powerups.
•Awful enemies to avoid
•Fun achievements to unlock.
•Bonus stars points to collect.
•Share your scores and achievements through GameCenter.
•Built in Facebook, Twitter and Mail sharing options.


Support:
Facebook: http://www.facebook.com/RiseUpLabs
Twitter: http://www.twitter.com/RiseUpLabs
YouTube: http://www.youtube.com/RiseUpLabs
Website: http://www.riseuplabs.com
Email: contact@riseuplabs.com
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

KUTAR GAMES
Angry Piano Season Free - nhạc Câu đố lắp hình with keyTướng trò chơi game
Dudu Link
Zombie vs Ninja
Equivalence.
Giáng sinh Gift

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây