Tải về các ứng dụng thương hiệu mới của chúng tôi cho Android, Apple Windows Phone.
Vui lòng chọn thiết bị của bạn để bắt đầu.

LinkedIn

LinkedIn

Phát triển bởi LinkedIn Corporation

Nhập khẩu bởi Mobile9

MIỄN PHÍ

LinkedIn LinkedIn LinkedIn LinkedIn LinkedIn

Mô tả

Opportunity is always within reach with the LinkedIn app for iPhone and iPad. Build your personal brand, network to create meaningful connections, and engage with professional content – right from your LinkedIn app.

• Stay up to date with connections in your network
• Search for and follow people, jobs, companies, and groups
• Follow Influencers to get exclusive insights from industry leaders
• Update your profile from within the iPhone app
• View, save, and apply to recommended jobs with your LinkedIn profile
• Upgrade your account to a LinkedIn Premium Subscription from your iPhone

“Bottom line:…the LinkedIn app is a must-download for anyone who's serious about the professional networking site.” — CNET

- The LinkedIn iPad and iPhone apps support iOS 6.0 and higher. Please update your device operating system prior to updating the app.
Opportunity is always within reach with the LinkedIn app for iPhone and iPad. Build your personal brand, network to create meaningful connections, and engage with professional content – right from your LinkedIn app.

• Stay up to date with connections in your network
• Search for and follow people, jobs, companies, and groups
• Follow Influencers to get exclusive insights from industry leaders
• Update your profile from within the iPhone app
• View, save, and apply to recommended jobs with your LinkedIn profile
• Upgrade your account to a LinkedIn Premium Subscription from your iPhone

“Bottom line:…the LinkedIn app is a must-download for anyone who's serious about the professional networking site.” — CNET

- The LinkedIn iPad and iPhone apps support iOS 6.0 and higher. Please update your device operating system prior to updating the app.
...Tìm hiểu thêm
Ý KIếN
CHI TIếT
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký đăng bài bình luận
Tải về

Bạn có thể Thích những Quá:

Yahoo Messenger - free Tin nhắn SMS, chiếu phim & voice calls
闪字制作(微博必备)
Touch™
KakaoTalk Messenger
Royal Tour / Tournée royale
ドキドキ郵便箱

Disclaimer: không đảm bảo tính chính xác và kịp thời của các ứng dụng thông tin về giá. Xin vui lòng kiểm tra giá trước khi tải về.

Quảng cáo ở đây